H.S.V. De Ruischvoorn Dongen
Nieuws
*******************************************************
Zondag 14 April
Paasconcours
nummers afhalen aan het water
*******************************************************
Zondag 7 April

1ste competitie wedstrijd

deze is gewonnen door:
Leo Akkermans met 2950 gram

zie uitslag
*******************************************************
Zondag 31 Maart
koppelwedstrijd gewonnen door
Willem van Oosterbosch en Wim Tempelaars
met 11850 gram
zie uitslag

*********************************************************
Donderdag 21 Maart
Leden vergadering
in zalencentrum de viersprong
in Dongen
Aanvang 20.00 uur


*********************************************************


Wedstrijdreglement senioren

 

1.      Ieder wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.

2.      Gevist mag worden met een hengel, voorzien van een enkelvoudige haak en een dobber. De dobber moet de belasting kunnen dragen.

3.      Tijdens de wedstrijd mag er maar 1 reserve topset of 1 andere reserve hengel worden klaargezet.

4.      De hengel mag een totale lengte van 9.75 meter niet overschrijden.

Totale lengte tot aan de haak mag maximaal 19 meter bedragen.

5.      Ieder wordt geacht voor zijn steknummer plaats te nemen, bij twijfel de wedstrijdcommissie raadplegen.

6.      Het is verboden in het water te staan, vlonders of stellingen te gebruiken waarvan de voorkant de waterlijn overschrijdt, dan wel schade aan de oever toebrengt.

7.      Optuigen en peilen voor en tijdens de wedstrijd is toegestaan, mits de hengellengte onder punt 4 genoemd, niet wordt overschreden.

8.      Na het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist.

9.      Het tweede signaal geeft aan dat de wedstrijd is beŽindigd waarna onmiddellijk dient te worden opgehaald. De vis die in het signaal gehaakt is, telt mee.

10.    Er mag maar een keer zwaar gevoerd worden en wel aan het begin van de wedstrijd, daarna geen "bollen" meer, maar alleen licht bijvoeren.

11.    De hengelaar dient de gevangen vis zodanig te behandelen en te onthaken dat deze, na weging en telling, onbeschadigd kan worden teruggezet.

12.    Iedere gevangen vis moet tijdens de wedstrijd door de deelnemer worden bewaard in een leefnet met een minimum doorsnede van 35 cm.

13.    Elke vis telt, behalve paling (aal).

14.    Na de wedstrijd wordt de vis door de weegploeg gewogen en geteld en op de hiervoor bestemde formulieren genoteerd. Ieder is verplicht zijn vangst te laten wegen!

15.    Ieder mag in de clubcompetitiewedstrijd een vis apart laten wegen, waarna dit gewicht zal worden genoteerd op het hiervoor bestemde formulier. Dit is voor de Kanjer Koning competitie.

16.    Alle aas en voer zijn toegestaan, uitgezonderd vers de vase en gekleurde maden. Deze mogen aan de waterkant niet in bezit zijn.

17.    Er wordt op gewicht gevist. Dit geldt voor alle wedstrijden.

18.    Er wordt in vakken gevist, welke evenveel plaatsnummers bevatten. Het kan dus voorkomen dat er slaapplekken aanwezig zijn.

19.    Van de zes wedstrijden is het slechtste resultaat de valwedstrijd.

20.    De katapult is verboden.

21.    “Cuppen” is toegestaan mits de hengellengte van 9.75 meter niet overschreden wordt.

22.    In al de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

23.    De vereniging stelt zich voor geen enkele schade aan≠sprakelijk.


H.S.V. De Ruischvoorn Dongen 2014 - Design by S. Celik