H.S.V. De Ruischvoorn Dongen
Nieuws
                   

**************************************************************************
Zondag 9 oktober
Snertconcours
inschrijven t/m maandag 3 oktober

bij de wedstrijd commissie

**************************************************************************

Zondag 2 oktober
botenwedstrijd gaat niet door
 wegens te weinig deelnemers


**************************************************************************
Zondag 25 september
6de clubwedstrijd
  aan de oude maas stalenbrug
deze is gewonnen
door
:
Wim de Vos met 3275 gram

zie uitslag


**************************************************************************
Zondag 11 September

vrije koppel wedstrijdaan de schapenweide
deze is gewonnen door:
Ron Vermeulen en Patrick de Rooij
met 10575 gram
zie uitslag


**************************************************************************
Zaterdag 10 September
federatie wedstrijd
deze is gewonnen door :
Peter Groeneveld met 6200 gram

zie uitslag

**************************************************************************
Zondag 28 Augustus
5de clubwedstrijd aan de schapenwei
deze is gewonnen door:
Lucien van Loon met 5250 gram


zie uitslag


*************************************************************************

Zondag 24 juli
Koppelwedstrijd vaste hengel 9.5 meter
wilhelminakanaal  Dongen (Fietsbrug)
deze is gewonnen door :
Lucien van Loon en Ad van Iersel
met 3875 gram
zie uitslag

*************************************************************************
Zondag 17 juli
vrije koppelwedstrijd aan de schapenwei
deze is gewonnen door:
RonVermeulen en Dirk Mehlbaum
met 8150 gram
zie uitslag


*************************************************************************
Zondag 3 juli
4de Competitie wedstrijd
deze is gewonnen door:
Emiel van Zelst met 2125 gram
zie uitslag


*************************************************************************
Zondag 26 juni
3de Competitie wedstrijd
deze is gewonnen door:
Jack Puts met 4.925 gram


zie uitslag
*************************************************************************
Woensdag 22 Juni
6de Zomeravondwedstrijd
deze is gewonnen door:
Dirk Mehlbaum met 6.125 gram

zie uitslag


*************************************************************************
Zaterdag 18 Juni
Dongenskampioenschap
deze is gewonnen door:
Henk Bakx met 6.800 gram


zie uitslag*************************************************************************
Woensdag 15 Juni
5de zomeravondwedstrijd
deze is gewonnen door:
Dirk Mehlbaum met 9.350
gram

zie uitslag


*************************************************************************
Zondag 12 Juni
3de Vrije koppelwedstrijd
deze is gewonnen door:
Wim Tempelaars en Ad van Iersel
met 8.900
gram

zie uitslag*************************************************************************
Woensdag 8 Juni
4de Zomeravondwedstrijd
deze is gewonnen door:
Dirk Mehlbaum met 10.500
gram

zie uitslag*************************************************************************
Woensdag 1 juni
3de Zomeravondwedstrijd
deze is gewonnen door:
Dirk Mehlbaum met 6.025 gram

zie uitslag


*************************************************************************
Woensdag 25 Mei
2de zomeravond wedstrijd

deze is gewonnen door:
Patrick de Rooij met 10.025
gram

zie uitslag


*************************************************************************
Zondag 22 Mei
2de competitie wedstrijd
deze is gewonnen door:
Henk Bakx met 8.225 gram
zie uitslag


*************************************************************************
Woensdag 18 Mei
1ste zomeravond wedstrijd
deze is gewonnen door:
Henk Bakx met 8.375 gram
Zie uitslag


*************************************************************************
Zondag 15 Mei
vrije koppel
  deze is gewonnen door:
Lucien van Loon en Wim de Vos
met 1.650 gram
zie uitslag


*************************************************************************
Zondag 1 mei
Botenwedstrijd is afgelast*************************************************************************

Zondag 24 April
1ste Competitie wedstrijd
deze is gewonnen door
Peter Gulickx
met 875 gram


zie uitslag
*************************************************************************
Zondag 10 April
Paaswedstrijd
Deze is gewonnen door:
Lucien van Loon
met 775 gram
zie uitslag


*************************************************************************
Zondag 3 April
de eerste vrije koppelwedstrijd
gevist wordt aan het buitenpand
Deze is gewonnen door :
Wim de Vos en Piet Rullens

met 11.510 gram
zie uitslag


*************************************************************************
Woensdag 30 Maart
Leden vergadering
in cafe zalen de viersprong in Dongen
aanvang 20.00 uur


*************************************************************************

Afhalen vispassen 2022

De jaarlijkse ”zitdag” wordt gehouden op

zaterdag 11 december 2021

in ”Cafť de Viersprong”, Kanaalstraat 10,  in Dongen.

Het bestuur is aanwezig van 11.00 uur tot 15.00 uur.

Indien men verhinderd is, kan de vispas

 t/m zaterdag 15 januari 2022 worden afgehaald

op een van onderstaande adressen:

(zonder dat men inschrijfgeld verschuldigd is)

 

Leo Akkermans

Citroengaarde 1, 5103 ER Dongen     Tel. 0162-317709

 

Henk Bakx

Morgenster 17, 4907 VC Oosterhout   Tel. 0162-429526

 

GRAAG EVEN VOORAF BELLEN!

CONTRIBUTIETABEL 2022

(GENOEMDE BEDRAGEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD)

 

                                                                                                                                                                                             

Jeugdleden t/m 13 jaar (zonder vispas ):                                      8,50

Seniorleden vanaf 18 jaar (vispas):                                           € 34,00

Seniorleden vanaf 18 jaar (extra vispas):                                € 16,50

Inschrijfgeld nieuwe jeugdleden:                                                  1,00

Inschrijfgeld nieuwe seniorleden:                                                 2,50

 

De mogelijkheid om je VISpas via de bank te betalen kan ook,

maak het bedrag over op

bankrekening NL33 ABNA 0406 8130 19

 tnv HSV de Ruischvoorn Dongen

met vermelding van

NAAM  - ADRES -  WOONPLAATS en GEBOORTEDATUM.

De VISPAS wordt dan thuis bezorgd.


*************************************************************************


*************************************************************************Wedstrijdreglement senioren

 

1.      Ieder wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.

2.      Gevist mag worden met een hengel, voorzien van een enkelvoudige haak en een dobber. De dobber moet de belasting kunnen dragen.

3.      Tijdens de wedstrijd mag er maar 1 reserve topset of 1 andere reserve hengel worden klaargezet.

4.      De hengel mag een totale lengte van 9.75 meter niet overschrijden.

Totale lengte tot aan de haak mag maximaal 19 meter bedragen.

5.      Ieder wordt geacht voor zijn steknummer plaats te nemen, bij twijfel de wedstrijdcommissie raadplegen.

6.      Het is verboden in het water te staan, vlonders of stellingen te gebruiken waarvan de voorkant de waterlijn overschrijdt, dan wel schade aan de oever toebrengt.

7.      Optuigen en peilen voor en tijdens de wedstrijd is toegestaan, mits de hengellengte onder punt 4 genoemd, niet wordt overschreden.

8.      Na het eerste signaal mag worden gevoerd en gevist.

9.      Het tweede signaal geeft aan dat de wedstrijd is beŽindigd waarna onmiddellijk dient te worden opgehaald. De vis die in het signaal gehaakt is, telt mee.

10.    Er mag maar een keer zwaar gevoerd worden en wel aan het begin van de wedstrijd, daarna geen "bollen" meer, maar alleen licht bijvoeren.

11.    De hengelaar dient de gevangen vis zodanig te behandelen en te onthaken dat deze, na weging en telling, onbeschadigd kan worden teruggezet.

12.    Iedere gevangen vis moet tijdens de wedstrijd door de deelnemer worden bewaard in een leefnet met een minimum doorsnede van 35 cm.

13.    Elke vis telt, behalve paling (aal).

14.    Na de wedstrijd wordt de vis door de weegploeg gewogen en geteld en op de hiervoor bestemde formulieren genoteerd. Ieder is verplicht zijn vangst te laten wegen!

15.    Ieder mag in de clubcompetitiewedstrijd een vis apart laten wegen, waarna dit gewicht zal worden genoteerd op het hiervoor bestemde formulier. Dit is voor de Kanjer Koning competitie.

16.    Alle aas en voer zijn toegestaan, uitgezonderd vers de vase en gekleurde maden. Deze mogen aan de waterkant niet in bezit zijn.

17.    Er wordt op gewicht gevist. Dit geldt voor alle wedstrijden.

18.    Er wordt in vakken gevist, welke evenveel plaatsnummers bevatten. Het kan dus voorkomen dat er slaapplekken aanwezig zijn.

19.    Van de zes wedstrijden is het slechtste resultaat de valwedstrijd.

20.    De katapult is verboden.

21.    “Cuppen” is toegestaan mits de hengellengte van 9.75 meter niet overschreden wordt.

22.    In al de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

23.    De vereniging stelt zich voor geen enkele schade aan≠sprakelijk.


H.S.V. De Ruischvoorn Dongen 2014 - Design by S. Celik